HUỲNH LÊ NHẬT TẤNChân dung Huỳnh Lê Nhật Tấn

(Ảnh: Đặng Ngọc Khoa)

 

Nhà thơ. Họa sĩ.

Sinh năm 1973 tại thành phố Đà Nẵng.

Tác phầm chính: Men Da (Tập thơ - Da Vàng 2009), Triền lãm Tranh Thơ chủ đề "Dấu Nối Sinh Tồn" (Hà Nội 2009).

Và nhiểu thơ, bài viết trên Hợp Lưu, Tiền Vệ, Da Màu, Evăn, Văn Chương Việt, Sông Hương...Xem tác phẩm của HUỲNH LÊ NHẬT TẤN