TRẦN HẢI MINHChân dung họa sĩ Trần Hải Minh
Tác giả : Trần Hải Minh
Sinh ngày: July 03, 1962
Nơi sinh : Hanoi

1977 Thi đỗ vào Trường Cao đẳng mỹ thuật Hà Nội ( nay là Trường Đại học mỹ thuật Hà Nội). Hệ trung học 5 năm.
1982 Tốt nghiệp Hệ trung học, thi đỗ vào hệ Đại học Trường đại học mỹ thuật Hà Nội.
1982-1984: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, phục vụ tại bộ tư lệnh pháo binh QĐND Việt Nam.
1985 Hết hạn nghĩa vụ quân sự, học tiếp năm thứ nhất hệ Đại học trường Đại học mỹ thuật Hà Nội.
1986 Học tiếng Đức tại trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội. Chuẩn bị du học tại CHDC Đức (cũ).
1987 Học tiếng Đức tại trường Đại học Tổng hợp Martin Luther - Halle CHDC Đức (cũ).
1987–1993 Học tại trường Đại học nghệ thuật Berlin. Tốt nghiệp khoa Hội Họa.
đến nay Sống và làm việc là họa sỹ tự do tại Việt Nam và CHLB Đức.©nguyenhuuhongminh.com 

Xem tác phẩm của TRẦN HẢI MINH