HOÀNG HƯNGChân dung nhà thơ Hoàng Hưng
Ảnh: Dương Minh Long
*Thơ:Có thơ "trẻ con" in năm 1953, thơ "người lớn" in từ 1959

Nhiều thơ in trên sách báo, tạp chí, tuyển tập trong và ngoài nước, trên mạng. Không ít thơ được dịch và in trên sách báo nước ngoài (Pháp, Mỹ, Canada, Hungary, Hoà Lan)

             


*Đã xuất bản:

 


Đất nắng (in chung với Trang Nghị, NXB Văn học, Hà Nội 1970),

Ngựa biển (NXB Trẻ, TPHCM 1988),

Người đi tìm mặt (NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội 1994),

Hành trình (NXB Hội Nhà Văn, Hà Nội 2005)

 


*Dịch: - Thơ: dịch thơ của nhiều tác giả nhiều nước, in trên nhiều sách báo. Sách đã xuất bản: 100 bài thơ tình thế giới (cùng dịch và chủ biên, Vũng Tàu - Côn Đảo1988),Thơ Federico Garcia Lorca (Lâm Đồng 1988), Thơ Pasternak (cùng dịch với Nguyễn Đức Dương, NXB TPHCM, 1988), Thơ Apollinaire (NXB Hội Nhà Văn, Hà Nội 1997), Các nhà thơ Pháp cuối TK XX (NXB HNV, HN 2002), 15 nhà thơ Mỹ TK XX (cùng dịch, tổ chức bản thảo - NXB HNV, HN 2004)


- Truyện: chỉ kể một số tiêu biểu: Mowgli Người - sói (The Jungle Book, Rudyard Kipling) NXB Trẻ TPHCM 1988, 1989, 1999. Người đàn bà lạ lùng ( De guerre lasse, Françoise Sagan) cùng dịch với Nguyễn Lâm, NXB Văn học, HN 1990. Đồ vật (Les choses, Georges Perec) NXB HNV, HN 1999


- Từ điển Bách khoa Oxford cho thiếu niên  (chủ biên) NXB Kim Đồng, HN, sắp ra mắt

 *Tiểu luận và bài báo: Viết một số tiểu luận văn học in trên sách báo, trên mạng. Có tiểu luận tiếng Anh in ở Hoa Kỳ (tạp chí New American Writing No 22, 2004)

Viết và dịch rất nhiểu bài báo về văn hoá văn nghệ, đặc biệt về văn học và mỹ thuật trên sách báo, trên mạng

Nhiếu bài trả lời phỏng vấn về văn học, chủ yếu là về thơ, trên các báo, trên mạng và Radio (RFI)

 

 


©nguyenhuuhongminh.com 

                                                          Xem tác phẩm của HOÀNG HƯNG