HỒ MINH TÂMChân dung nhà thơ Hồ Minh Tâm 
ẢNH: LA TOÀN VINH

 

 


*Tên thật cũng là bút danh.


*Sinh 10.10.1966 tại Mỹ Trạch -

Bố Trạch - Quảng Bình.


*Kỹ sư xây dựng.


*Làm thơ. Đã có tác phẩm giới thiệu trên nhiều website Văn học.


*Hiện sống và làm việc tại TP.HCM.


 

©nguyenhuuhongminh.com 

 Xem tác phẩm của HỒ MINH TÂM