NGÔ NHÂN ĐỨC         Ngô Nhân Đức*Còn có bút danh là Ngô Nhân Đước.

Nhà thơ. Viết truyện ngắn. Nghiên cứu.

Là cây viết được phát hiện từ Gió O của nhà văn Lê Thị Huệ.

Học Đại học ở Sài Gòn.

Hiện sinh sống ở quê nhà Đại Lộc - Quảng Nam.©nguyenhuuhongminh.com 

                                               Xem tác phẩm của NGÔ NHÂN ĐỨC