CHU LÊChân dung Chu Lê và hoàng hôn phố núi Gia Lai


*Tên thật: Thị Kim Sơn.
Bút danh: Chu Lê

*Sinh ngày 22.12. 1986.
Hiện đang sống lại Gia Lai.

*Sở thích cà phê cóc, du lịch bụi...
Viết tùy bút. Truyện ngắn. Làm thơ.
 
*Địa chỉ liên lạc:
Email: Hojbubu@yahoo.com
Điện thoại : 01683193223

*Thư từ gửi về địa chỉ:
 Lê Tiếp Quản - Hội Cựu Chiến Binh huyện ĐăkĐoa - Gia  Lai
                        (nhờ chuyển cho Chu Lê)©nguyenhuuhongminh.com          
 


Xem tác phẩm của CHU LÊ