NGUYỄN HỮU HỒNG SƠNNhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Sơn đang hát trong đêm thơ nhạc Đặng Ngọc Khoa
                                                Ảnh: DIỆP CHÍ HUY


*Nguyễn Hữu Hồng Sơn là tên thật
, đồng thời là bút danh.

*Sinh năm 1975 tại thành phố Đà Nẵng.

*Nguyên quán Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình.

*Làm thơ. Sáng tác nhạc. Viết truyện ngắn, tạp bút.

*Con trai thứ của nhà thơ Đông Trình.

*Hiện đang làm việc ở nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng.

*Đã có nhiều tác phẩm công bố trên các báo, tạp chí như Non Nước, Thanh Niên, Văn Nghệ Trẻ, Đà Nẵng... và nhiều báo khác.


©nguyenhuuhongminh.com

 Xem tác phẩm của NGUYỄN HỮU HỒNG SƠN