NGUYỄN KHƯƠNG BÌNH
Chân dung nhà văn  Nguyễn Khương Bình
Nhà thơ Trần Hữu Dũng chụp - Báo Thể Thao Văn Hóa
 


TIỂU SỬ:

*Nguyễn Khương Bình sinh 1960.

* Tên thật là Nguyễn Ngà,

*Quê làng Đại Bình - còn gọi Đại Bường - xã Quế Trung, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

*Biên tập viên.

*Nhà thơ. Viết văn xuôi.

*Là Đại diện chi nhánh phía Nam của NXB Lao Động.
Mất ngày 31.5.2010.*TÁC PHẨM:

-Khóc chẳng để làm gì - Tập truyện ngắn - NXB.Lao Động

-Thơ Nguyễn Trung Bình (Tuyển, chịu trách nhiệm tổ chức, in ấn sau khi nhà thơ Nguyễn Trung Bình qua đời) - NXB.Lao Động 2009

-Bông & Giấy - Tuyển thơ hiện đại nhiều tác giả - NXB.Lao Động 2009
(Chủ biên cùng các nhà thơ Vũ Trọng Quang, Trần Hữu Dũng)

-Nhiều thơ, truyện ngắn, bài viết trên các sách, báo, tạp chí...©nguyenhuuhongminh.com


Xem tác phẩm của NGUYỄN KHƯƠNG BÌNH