NGUYỆT PHẠM                       Chân dung nhà thơ Nguyệt Phạm
                           của nhà nhiếp ảnh Mỹ Dũng

*Nhà thơ. Nhà báo. Biên kịch.
Trình diễn thơ.
Nhóm Năm Con Ngựa TrờiTên thật là Phạm Thị Ngọc Nguyệt.
Sinh năm 1982 tại Bình Định.
Lớn lên ở Xuân Thọ - Xuân Lộc - Đồng Nai.
Tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Báo Chí trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn TP.HCM.


Tác phẩm chính:


Dự báo phi thời tiết
- Tập thơ in chung 5 tác giả Nhóm Ngựa Trời
(Nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2005)


Mắt Giấy
- Thơ
(Nhà xuất bản Thanh Niên 2008)


Nhiều tác phẩm kịch bản, báo chí...

Xem tác phẩm của NGUYỆT PHẠM