PHẠM PHÙ SAChân dung nhà thơ Phạm Phù Sa*Họ và tên tác giả: Phạm Phú Sương

Tên bút hiệu : Phạm Phù Sa

Ngày tháng năm sinh : 01-01-1961.


*Tác phẩm đã in ấn, phát hành:

- Thơ xuân không địa chỉ ( Văn nghệ Gia lai - NXB Đồng Nai ) thơ 1986

- Mỹ Sơn ( Dấu xưa Đất Quảng - NXB Đà Nẵng ) - thơ 2004

-  Đĩa CD, VCD Khúc tự tình Hội An (Cục nghệ thuật biểu diễn) - ca nhạc dân tộc 2006

- 9 bài thơ tuyển ( Hạnh Ngộ 5 - NXB Văn nghệ TPHCM) - thơ in chung 2008

- Khúc ru tháng hạ ( Văn hóa Quảng Nam - NXB Thuận Hóa) - thơ 2008

- Về miền ký ức mù sương ( Tuyển tập thơ văn Pleiku - NXB Hội nhà văn) - thơ 2009

- Nhớ sáo sông quê ( Tuyển tập “Thơ ơi, cùng chảy nhé!” - NXB Văn nghệ) - thơ 2009

- Cát bụi ( Hợp tuyển Diệu Âm - NXB Đà Nẵng ) - thơ, 2009

- Ngày cỏ hẹn ( Tạp chí Đất Quảng ) - 2009

-  Thơ, truyện ngắn, sưu tầm - biên khảo đăng tải các báo, tạp chí:

Văn hóa và đời sống, Kiến thức ngày nay, Thủ Đức, Văn nghệ TPHCM, tuyển tập thơ văn Áo trắng,Tuổi ngọc, Văn hóa Quảng Nam, Văn hóa Hội An, tạp chí, đặc san các tỉnh...

- Thơ, nhạc mạng: Tạp chí Da màu - Lục bát ngàn năm thương nhớ ( lucbat.com), Mênh mông chiều vàng ( Đàm Lan Weblog), Quảng Nam online…

 

©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của PHẠM PHÙ SA