NGUYÊN TUỆ

*Là một Nhà Sư.
Xuất gia theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy (Theravăda).


*Tu học ở Miến Điện.
Hiện Sư Nguyên Tuệ là phiên dịch của Ngài thiền sư Sayadaw U Kovida,
(Kovida: tiếng Pàli nghĩa là Bậc Đại Trí Tuệ) đang an cư kiết Hạ tại VN.


*Sư không làm thơ. Chỉ ghi lại những cảm xúc của mình trên bước đường chiêm nghiệm và tu tập.


*Những cảm xúc của Nhà Sư trên website www.nguyenhuuhongminh.com bắt đầu chỉ là những trao đổi học thuật, đời và đạo... giữa nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh hân hạnh được Sư tri vấn.
 

*Vì nhận thấy có ý nghĩa nếu được chia sẻ rộng rãi với nhiều bạn đọc nên website xin phép giới thiệu sau khi đã nhận được sự đồng ý của Sư. 


©nguyenhuuhongminh.comXem tác phẩm của NGUYÊN TUỆ