Tác phẩm - Điện ảnh

NGUYỄN CHÁNH TÍN "BẬT MÍ" VÁN BÀI LẬT NGỬA - ĐIỆN ẢNH - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Nguyễn Chánh Tín đã vào vai Nguyễn Thành Luân, điệp báo trong phim "Ván bài lật ngửa". Sau 35 năm, có những câu chuyện bây giờ anh mới kể cùng nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh...
NHÀ VIẾT KỊCH CHARLIE NGUYỄN: " LÀM PHIM LỊCH SỬ PHẢI BƯỚC QUA ĐƯỢC NỖI ÁM ẢNH" - ĐIỆN ẢNH - ĐÔNG DƯƠNG

Kịch bản phim lịch sử vấn đề Điện ảnh hôm nay. Nhà báo Đông Dương đã có cuộc trò chuyện với Nhà viết kịch, Đạo diễn Charlie Nguyễn về phim "Khát vọng Thăng Long"...