Tác phẩm

CHÂN DUNG NGUYỄN HỮU HỒNG MINH - NHIẾP ẢNH - TRỊNH PHỤNG

 Chân dung

NGUYỄN HỮU HỒNG MINH 1

(Đen - Trắng)

Guitarist Trịnh Phụng chụp.

 

 

NGUYỄN HỮU HỒNG MINH 2

 (Màu)

Cà phê Mê Trang góc ngã tư đường Trần Phú - Trần Quốc Toản.

Nhìn chéo nhà thờ Con Gà và nhìn xuống Sông Hàn.

Đà Nẵng. Tháng 1.2016.

 

                                    ©nguyenhuuhongminh.com