Tác phẩm

NHÀ THƠ ĐÔNG TRÌNH - TƯ LIỆU - DƯƠNG ĐĂNG CAO

Nhà thơ Đông Trình trong đêm Thơ nhạc
Tưởng niệm Nhà báo - Nhà thơ Đặng Ngọc Khoa (1957 - 2009)
Hội trường Nhà văn hóa Lao Động thành phố Đà Nẵng
đầu năm 2010

ẢNH: DƯƠNG ĐĂNG CAO©nguyenhuuhongminh.com