Album hình ảnh » Đà Nẵng, ngày trở về, Chủ nhật, 3.7.2011