Album hình ảnh » Lê Minh Phong, Đông Hà, NHHM. Huế, 3.7.2011