Album hình ảnh » Văn Chinh, Lê Huy Mậu, Trịnh Sơn, 6.2011