Album hình ảnh » Nhà thơ Thanh Tùng, Cần Giờ 29.5.2011