Album hình ảnh » Các nhà thơ Đông Trình, Ngân Vịnh, Thanh Quế. Xuân Tân Mão, 2011