Album hình ảnh » Phật nằm chùa Hội Khánh - Bình Dương, 1.2011.