Album hình ảnh » Tượng nhà văn Nguyễn Tuân. Điêu khắc Diệp Minh Châu. Bảo tàng Mỹ thuật, Sài Gòn - 1.2011.