Album hình ảnh » Nhà chị Thụy Khuê, Paris. 11.2005