Album hình ảnh » Với nhà thơ Tô Thùy Yên, trên tàu đi từ Đức qua Paris, 11.2005