Album hình ảnh » Với dịch giả, nhà văn Trần Thiện Đạo, Paris, 11.2005