Album hình ảnh » Nguyệt Phạm - Khương Hà, Hội An 2005 - Ảnh Mỹ Dũng