Album hình ảnh » CĐăng, MDũng, KHà, MinhNguyệt, Biển Đà Nẵng, 2005