Album hình ảnh » Nguyệt Phạm - Nguyễn Thiên Ngân, Campốt, 2009