Album hình ảnh » Hai cha con, Quảng Nam, mồng 8 tết Âm lịch 2010.