Album hình ảnh » Nhà thơ Đông Trình, đêm tưởng niệm Đặng Ngọc Khoa, 21.11.2010