Album hình ảnh » NHHồng Sơn trình diễn "Nhớ Đặng Ngọc Khoa", cafe Văn 21.11.2010