Album hình ảnh » Nguyệt Phạm, Phương Lan, Khương Hà hóa trang, 2006