Album hình ảnh » Nhà thơ Tô Thùy Yên, Berlin 11.2005