Album hình ảnh » Chân dung, Nguyệt Phạm và Bo 2008