Album hình ảnh » Võ sư Kim Tấn Lộc - NHHM, Sài gòn 12.2011