Album hình ảnh » Võ thuật, An Thiên - Rạch Miễu, 12.2011