Album hình ảnh » Phùng Tấn Đông, Trần Tuấn, Nhật Tấn, NHHM, Nguyệt Phạm, Cung Tích Biền. SG, 12.2011