Album hình ảnh » Phùng Tấn Đông - NHHM, Saigon 12.1011