Album hình ảnh » Đỗ Hùng, Phạm Văn Hạng, NHHM. Saigon, 9.2011