Album hình ảnh » Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Sinh, Nguyệt Phạm. Saigon, 24.5.2011