Album hình ảnh » Họa sĩ Hoàng Tường. Ga O - Saigon,24.9.2011